ชาวอุตรดิตถ์ถวายความอาลัยเกจิผู้เปี่ยมเมตตาของเมืองลับแล

# ชาวอุตรดิตถ์ถวายความอาลัยเกจิผู้เปี่ยมเมตตาของเมืองลับแล

วันที่ 23 สิงหาคม2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศ พระสุธรรมญาณ ( คำ กมโล ) นักธรรมเอก อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร อายุ 90 พรรษา 75 ณ ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์คีรีวิหาร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ เช่น พระวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ (ธ) รวมทั้ง เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นต้น และมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน