พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

🔴 พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

========
🔻🔻🔻🔻

เช้าวันที่ 16 ก.พ. 2565 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน คณะศรัทธา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขณะที่ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. วัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน