พะเยา ทึ่ง! พระสะสมหนังสือ โบราณอายุกว่า 100 ปี กว่า1,000เล่ม

พะเยา ทึ่ง! พระสะสมหนังสือ โบราณอายุกว่า 100 ปี กว่า1,000เล่ม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเชียงทอง บ้านศาลา หมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด ได้เก็บหนังสือ เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ษา ของกษัตริย์ไทย เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสนา หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือแปลอักษรล้านนา เป็นภาษาไทย และหนังสืออื่นๆที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีจนถึงกว่า 100 ปี กว่า 1,000เล่ม ซึ่งเป็น หนังสือที่เข้าเล่ม มีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่ มีทั้งปกอ่อน ปกแข็ง โดยแต่ละเล่มมีสภาพเก่าแก่ จะเห็นได้ชัด แต่ก็มี ความสมบูรณ์ของหนังสือแต่ละเล่มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหนังสือทั้งหมดนี้ ทางเจ้าอาวาสก็ได้รับมอบมาจากพระเถรานุเถระ จากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีหนังสือที่ได้รวบรวมเก็บไว้เอง ตลอดจนที่มีญาติโยมนำมาถวาย มอบให้เพื่อเก็บรักษา ไว้ภายใน พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ของวัดเชียงทอง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาดูชมเพราะเป็นหนังสือหาดูหรือพบเห็นได้ยากในยุคสมัยนี้

จากการสังเกตพบว่าหนังสือแต่ละเล่มมีทั้งปกอ่อนปกแข็ง แต่ละเล่มจะพิมพ์ บอกเรื่องราวเกี่ยว ตามหัวข้อเรื่องไว้หน้าปกของ หนังสือแต่ละเล่ม ไว้อย่างชัดเจน บางเล่มพบว่ามีการตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ 2460 -2490 และอีกหลาย พ.ศ. มีเป็นจำนวนกว่า1,000 เล่ม โดยเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับ คำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า และเรื่องอื่นๆอีกหลากหลายของเนิ้อหาของหนังสือ ที่ตีพิมพ์ไว้ทั้งหมดในยุคร่วมสมัย60-100กว่าปี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันจะหาดูชมได้ยากเกี่ยวกับหนังสือเก่าแก่โบราณเหล่านี้จนต้องมีการเก็บอนุรักษ์รักษาไว้ มิให้สูญเสียไป เลยนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ดังกล่าว

พระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง เผยว่า หนังสือ เก่าแก่ทั้งหมด นี้ ได้รับ มาจากพระเถรานุเถระ จากวัดต่างๆในจังหวัดพะเยา และได้เก็บสะสมเอง ตลอดจนญาติโยม นำมามอบถวายให้ เก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำภายในวัดเชียงทอง เพื่อเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และดูชม เพราะหนังสือทั้งหมดนี้มีอายุเก่าแก่ บางเล่มมีอายุตั้งแต่ 70 จนถึง 100 กว่าปีมีบางเล่มพิมพ์ เมื่อปีพศ 2460-2490 และอีกหลาย พศ. ในหนังสือแต่ละเล่มนั้น มีความสมบูรณ์เกือบ 100% ส่วนมากหนังสือจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นหนังสือโบราณเก่าแก่นี้ทางวัดมีจำนวนกว่า 1,000 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มก็ได้เก็บรักษาไว้อย่างดี หากผู้ใดสนใจจะมาดูชมสามารถมาดูชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ภายในวัดเชียงทองได้ทุกวัน

สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง