เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง ในโครงการ “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ”

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสามช่อง ในโครงการ “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ”

วันที่ 23 พ.ค.66 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยมีนายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นายวิระศักดิ์ เดชทวี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ก่อนร่วมมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งให้กับโรงเรียนบ้านสามช่อง โดยโรงเรียนบ้านสามช่อง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรจำนวน 11 คน นักเรียน จำนวน 83 คน มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเกาะใช้เรือในการเดินทางเท่านั้น

สำหรับเมนูวันนี้ประกอบด้วยต้มยำปลาทู ผัดวุ้นเส้นไก่ ไก่ทอด ขนม ไอศกรีม และมะละกอสุก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมคณะ ได้ร่วมกันตักอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กแต่ละคนต่างก็รับประทานอาหารด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและมีความสุข

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อทำเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันหน้าดินทรุด อีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน

โครงการ “แบ่งปันเพื่อน้อง อิ่มท้องสุขใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเสริมกับอาหารของทางโรงเรียน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์ เหมาะสมกับวัย โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกล ในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 9 สถานศึกษา และได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันไปแล้ว 3 อำเภอ 4 สถานศึกษา