กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 พร้อมจิตอาสา นำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลวังนกแอ่น

กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 พร้อมจิตอาสา นำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลวังนกแอ่น

พันโท จาตุรงค์ กิจดี ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 (ขุนอาสา 529) นำกำลังพลจิตอาสาพร้อม รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร

สนับสนุนน้ำอุปโภค ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียน การสอน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน