พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตช้าง 12 เชือก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

” พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตช้าง 12 เชือก ”

ศิริพร จงศิริ (เอ๋ ) ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ประจำเดือนเมษายน 2566 พร้อมออกอากาศเกี่ยวกับพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ การไถ่ชีวิตช้าง 12 เชือก

พลายพลแสน พลายแสนเขื่อน พลายแสนเมือง พังแสนดี พลายแสนชัย พลายแสนล้าน พังแสนหวาน พลายคำแสน พลายคมแสน พลายบุญแสน พลายคุณแสน และ พลายแสนสุข

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก