พุทธศาสนิกชนร่วมใจทอดกฐินสามัคคี วัดชายเขาเหนือ ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 226,480 บาท

พุทธศาสนิกชนร่วมใจทอดกฐินสามัคคี วัดชายเขาเหนือ ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 226,480 บาท

ที่วัดชายเขาเหนือ ตำบลน้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ คุณสี และ คุณ อุดม อ่อนใจ เจ้าของร้านบุญทองพัสดุก่อสร้าง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทอดกฐินสามมัคคีประจำปี 2564 และเจ้าอธิการวุฒิ วุฑฒิโก เจ้าคณะตำบลน้ำริด เจ้าอาวาสวัดชายเขาเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อเป็นการอุปถัมพระสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยและเป็นทุน ดำเนิน การ บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน ตามวัตถุประสงค์ของวัด ซึ่งได้มีชาวบ้าน หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 และพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ร่วมพิธีทอดกฐิน สืบสานการทำนุบำรุงพระพุทธศานา และจัดทำโรงทานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ วัดชายเขาเหนือ เป็นวัด สังกัด คณะสงฆ์ มหานิกาย มีพระประธานในอุโบสถ์ ในการทอดกฐินในครั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวมเงินทั้งสิ้น ซึ่ง 226,480 บาท

ซึ่งจะได้นำเงินที่ได้รับจากการทอดกฐินในครั้งนี้ไปสร้างกุฏิของทางวัดให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เจ้าคณะตำบลน้ำริด เจ้าอาวาสวัดชายเขาเหนือ ได้อนุโมทนาบุญมากับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทอดกฐินในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกันนี้ได้บอกบุญถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ในการแกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้สักทองที่จะดำเนินการให้เป็นสมบัติของวัด เพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยมได้กราบไหว้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดชายเขาเหนือ สืบไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน