“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง” สำรองน้ำให้สถานพยาบาล ในการบริการประชาชน

“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง”
สำรองน้ำให้สถานพยาบาล ในการบริการประชาชน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค

ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารทิพย์ จำนวน 2 เที่ยว (12,000 ลิตร) เพื่อสำรองน้ำสำหรับการให้บริการประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง