หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นำจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค

ให้แก่นักเรียนและคณะครู เพื่อแก้ไขปัญหาขาดเเคลนน้ำ จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน