ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันนี้ ( 24 ก.พ. 2564 ) 09.30 น.ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถรณรงค์และป้องกันการเกิดไฟป่า

การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง การแสดงนิทรรศการ ตอบคำถามและแจกของรางวัล ด้านการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วยประชาชน เยาวชน นักเรียน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน