พ่อเมืองเชียงรายประกอบ พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

พ่อเมืองเชียงรายประกอบ พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

/////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 09.09 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนอัญเชิญดวงวิญญาณพระเจ้าพรหมมหาราช และจุดเทียนถวายเครื่องบวงสรวง จำนวน 9 เล่ม พราหมณ์กล่าวคำพิธีบวงสรวง ร่างโองการอัญเชิญแบบล้านนา ในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช หน้าลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน

ในแม่สาย ได้ตั้งขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช บริเวณสนามยุวรรณ สภ.แม่สาย แล้วเคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย เพื่อถวายเครื่องสักการะตามลำดับ
พร้อมลั่นฆ้อง ประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สาย จำนวน 1,000 คน ฟ้อนรำถวายการแสดง
ต่อมาในเวลา 11.00 น. ท่านพระครูวิสุทธิ ธรรมภาณี รักษาการเจ้าคณะอำเภอแม่สายเจ้าอาวาสวัดวิเซตร์มณี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมผู้เข้าร่วมงานมงคลได้ประกอบพิธีสืบชะตาหลวง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชครั้งนี้

/////////////////////////////////////////
ภาพ- วัชรินทร์ เหมืองทรายมูล (สายฝน ลุ่มแม่น้ำสาย )
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปฐมบรมกษัตริย์องค์แรกแห่งสยาม นามพระเจ้าพรหมมหาราช