สระแก้ว- ไม่ปิด ชายแดน” สมเด็จ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา “ไม่ปลิ้ม”คำสั่งปิดชายแดนของ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ของกัมพูชา จี้ให้ยกเลิกคำสั่งทันทีส่ง

สระแก้ว- ไม่ปิด ชายแดน” สมเด็จ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา “ไม่ปลิ้ม”คำสั่งปิดชายแดนของ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ของกัมพูชา จี้ให้ยกเลิกคำสั่งทันทีส่ง ซอ เค็ง รมต.มหาดไทย ลงมาดูแลชายแดนแทน แก้ปัญหาเรื่องปากท้อง ประชาชนต้องมาก่อน ไม่มีการปิดชายแดนทุกๆด้านอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนสบายใจได้

(24ก.พ.64)ร้อยตรี ธิติวุฒิ ยีนุช ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 1201 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 ก.พ.64 ที่ผ่านมา แหล่งข่าวในฝั่งประเทศกัมพูชารายงานว่า สมเด็จฮุนเซ็นฯนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ออกหนังสือ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนภายในประเทศกัมพูชา โดยมีข้อความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย ลาว เวียดนาม และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ผ่านมากัมพูชาได้มีมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ที่มีการตรวจวัดไข้คัดกรองและมีกักตัว ประชาชนที่มีการเข้า -ออก ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีโรคจากประเทศอืนเข้ามาสู่ประเทศเรา แต่ต้องให้ประชาชน มีการทำมาหากิน ค้าขายได้ เหมือนเดิม โดยผมได้รับทราบข่าวว่า มี ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ออกหนังสือแจ้งไม่ให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องชาวกัมพูชา นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปขายตามแนวชายแดนที่บริเวณช่องไพลินเหมือนเมื่อก่อนอีก มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป(24ก.พ.64)เพราะฉะนั้นผมจึงให้ สมเด็จ ซอ เคง รมต. มหาดไทย สั่งการให้ ผู้บัญชาการ ตม.ฯยกเลิกคำสั่งดังกล่าวโดยด่วน และให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรมาขายได้เหมือนเดิม สิ่งที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของประชาชนกัมพูชา ทุกวันนี้โควิด-19ก็ทำลายเรามากพอแล้ว

อย่าให้คำสั่งปิดชายแดนทำลายเศรษฐกิจเราอีก จึงขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ของเราด้วย สินค้ายิ่งส่งออกเยอะๆยิ่งดี เพราะทุกวันนี้เราต้องอาศัยตลาดของประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ดังนั้น หนังสือที่ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ที่แจ้งมาเป็นการเข้าใจผิด คือเรามีแต่ให้รถสินค้าของไทยเข้ามาบรรทุกสินค้าในประเทศกัมพูชาได้ แต่เราไม่ให้รถ กัมพูชาเข้าไปในประเทศไทย หากถ้ามีหน่วยงานไหนจะออกหนังสือสั่งการณ์ เรื่องอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวชายแดน ขอให้เรียนให้ท่าน ซอ เค็ง รมต.มหาดไทยทราบก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องละเอียดอ่อน จุดประสงค์หลักๆเราเพียงต้องการ มีมาตรการ การตรวจวัดไข้คัดกรอง และกักตัว ประชาชนที่มีการเข้า-ออก ตามช่องทางต่างๆทุกคนต้องปฏิบัติตาม มาตราการณ์ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนเรื่อง การค้าขาย และสินค้าฯให้ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกประการ.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว