สระแก้ว- ทำดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สระแก้ว- ทำดีด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(24 ก.พ.) ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

ทีทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆ ทรงให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูศิลปกรรมในแขนงต่างๆ โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีจึงกำหนดให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว