ทหารพัฒนา ช่วยเติมน้ำและทำความสะอาด มัสยิด ตาดีกา หลังน้ำลด ที่ ต.ปางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารพัฒนา ช่วยเติมน้ำและทำความสะอาด มัสยิด ตาดีกา หลังน้ำลด ที่ ต.ปางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ มัสยิดและรร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถานีวิทยุกระจาย 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลของหน่วย พร้อมรถบรรทุกน้ำ เข้าช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค

แก่มัสยิดและ รร.ตาดีกานูรูลกอมัร บ้านแคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และร่วมกับผู้นำท้องถิ่น อบต.ปางปอ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาดศาสนสถาน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา