อำเภอหนองไผ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5

อำเภอหนองไผ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ณ อาคารอเนกภิรมณ์ จากนั้นได้ไปยัง หอประชุมอำเภอหนองไผ่ เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5
โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาส และไพร่ในประเทศไทย การป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศษ และจักรวรรดิอังกฤษ ให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ระบบการใช้ธนาบัตร และเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ และได้มีการสร้างรถไฟ ก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข และโทรศัพท์ นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมาย

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์