สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินคัดค้าน บริษัท ให้ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ใหม่ เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษานำเสนอโครงการไม่ชัดเจน

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินคัดค้าน บริษัท ให้ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ใหม่ เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษานำเสนอโครงการไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2562 มีการจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์ และโลหะมีค่า ของบริษัท จุ้นจี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่งทอง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว โรงพบาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จัดการนำเสนอโครงการโดย บริษัท โฟร์เทีย คอนซันแตนต์ จำกัด มติในที่ประชุม เสนอให้นำเสนอร่างรายงานรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ใหม่ เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษานำเสนอโครงการไม่ชัดเจน