ชาวบ้านเฮเปิดใช้แล้วสะพานชุมชนแม่ทะลุ

ชาวบ้านเฮเปิดใช้แล้วสะพานชุมชนแม่ทะลุ

ชาวชุมชนบ้านแม่ทะลุได้เฮ หลังคอสะพานพังถล่มเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดสะบั้นไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้เป็นเวลานานยิ่งกว่า 24 ชั่วโมงทางหน่วยงานภาคราชการปกครองอำเภอสบเมย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาล อบต.ตลอดถึงชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ทะลุ ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน แก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อน จนประสบผลสำเร็จ รถทุกชนิดสามารถผ่านไปมาได้ตามปรกติ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นทางแคบ

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน