จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน
————-
จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

เมื่อ 2 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูนโดย พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท.)ร่วมกับ นายกอบต.เวียงกานต์ จนท.และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานแก่เกษตรกร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 44 รายเพื่อนำไปเพาะปลูก จัดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงห้วยเย็น ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายประเชิญ สมองดีนอภ.บ้านโฮ่ง เป็นประธานฯพร้อมจัดปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผลน้อยหน่า เพชรปากช่อง จำนวน 2 ต้น

ณ ศูนย์เรียนรู้ฯวัตถุประสงค์
1.เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เพาะปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่าย สู่ความพอมี พอกิน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ และเพื่อขยายพันธุ์ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน ในตำบลต่างๆในพื้นที่ต่อไป

……….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน