ทหารมทบ.27ร้อยเอ็ด มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1500 ลิตร11ใบ4อำเภอเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก-ร้อยเอ็ดม+0817082129-

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนมอบถังบรรจุน้ำขนาด 1500 ลิตร ที่ได้รับมอบมาจากกองทัพภาคที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 11 ใบ ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยในวันนี้ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้แบ่งมอบถังบรรจุนำ้ จำนวน 3 ใบ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ได้ร่วมมอบถังนำ้ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 2 ใบ ,หมู่ที่ 10 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 2 ใบ,วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง บ้านอีง่อง ม.3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักรพิมานจำนวน 2 ใบ และ บ้านดงหัวเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ใบ

เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสนองตามนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 ในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอีกด้วย

ต่อจากนั้น เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเร่งรัดการขุดลอกคูคลองช่วยภัยแล้ง ที่บ้านโนนคูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.

สมนึก บุญศรี-ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ