ราชบุรี/เปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงร่วมใจภักดิ์ครั้งที่3 ณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(พิชวิลเลจ)อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

ราชบุรี/เปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงร่วมใจภักดิ์ครั้งที่3
ณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(พิชวิลเลจ)อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562เวลา17.00น.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ครั้งที่3โดยมีนางวีณา ศรีสรรคพางค์ รองประธานกรรมการตลาดปลาฟิชวิลเลจ กล่าวต้อนรับ นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานพร้อมคณะให้การตัอนรับระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2562เพื่อสนับสนุนการประชสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในกลุ่มจังหวัดให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำสวยงามให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานสินค้าสูงขึ้นเพืรอการส่งออกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อหรือผู้ส่งออกโดยตรงผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสุดยอดแห่งสัตว์น้ำสวยงามและรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณสัตว์น้ำสวยงาม.ปลาหมอ.ปลาหางนกยูง.ปลาก้ดสวยงาม.ปลากัดป่าพื้นบ้าน.ปลาทองรันชู.และปลาคาร์ฟ.ประกวดภาพวาดระบายสีนักเรียนระดับปฐมและมัธยมพร้อมยังมีกิจกรรมอีกมากมาย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน