ชมรมวรรณศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงานการกุศลหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ชมรมวรรณศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงานการกุศลหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ จัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยภายในงานประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การเดินแบบกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศล การร้องเพลงกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศล การจำหน่ายบัตรร่วมงานพร้อมหางบัตรชิงรางวัล ผู้มีเกียรติที่สนใจจะร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมรื่นเริง สนุกสนานในงานการกุศลครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์และสำรองที่นั่งได้ ณ ที่ทำการชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เลขที่ 38/194 หมู่ 5 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 หรือโอนเงินผ่านบัญชีชมรมฯ ในนาม น.ส.
ลลิตา เผือกน้อย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาห้างเทสโกโลตัสสัตหีบ หมายเลขบัญชี 341-4-19656-2 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสามารถ เมฆใจดี เลขานุการชมรมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 092-2585383 ได้ทุกวัน
คุณธนภร เผือกน้อย กล่าวว่า ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมการกุศลต่างๆ การจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบกองทุน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยมอบให้กับ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีและมีคุณภาพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก