ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดงานร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร วันที่ 1-5 สิงหาคม นี้ ณลานหน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดงานร้อยเอ็ดภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร วันที่ 1-5 สิงหาคม นี้ ณลานหน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-


ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานภูมิใจในภูมิปัญญาสาเกตนคร1-5สคที่หน้าโรบินสัน ต.ดงลาน รอยเอ็ด/สมนึก-คมกฤช/0817082129-รายงาน/

เมื่อเย็นวันที่ 22 กพ. 2562 ณ ลานหน้าศูนย์อาหารชั้น 2 ห้าง Robinson Lifestyle ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.รัอยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานร้อยเอ็ดภูมิใจ ในภูมิปัญญาสาเกตนคร พร้อมด้วยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดนายศักดิ์สุริยา เหมัง ตัวแทนห้างโรบินสัน พิธีกรนายสกล ลิ้มประภานนท์

เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ที่เกิดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาด้านการผลิตการบริหารจัดการการตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 ณ ลานจอดรถห้างโรบินสัน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

มี 50 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 ผลิตภัณฑ์,มีการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดชุดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถี จาก 20 อำเภอ,การประกวดอาหาร พื้นถิ่น OTOP นวัดวิถีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานและศิลปินชั้นนำ,โดยมีรายการนาทีทอง จับสลากรางวัลคูปองแลกซื้อสินค้ามูลค่ากว่า 20,000 บาท

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/รายงาน-0817082129-