“ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมังคโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” (2)

“ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมังคโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” (2)

วันที่ 22 พค.2566

ณ ศาลาการเปรียญวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมังคโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาหิน พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีศรีพนมมาศ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์

และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธี โดยมีพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมังคโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาหิน ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 สิริอายุ 67 ปี พรรษา 47 ตั้งศพบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 และได้ประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขาร เพื่อรอการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน