รองผู้ว่าร้อยเอ็ดชำนาญ ชื่นตา กราบลาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ากาญจนบุรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนยินดีต้อนรับทุกท่านล่องแพเที่ยวเมืองกาญจ์/PTV/ชสอท./สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ/0885730542-

รองผู้ว่าร้อยเอ็ดชำนาญ ชื่นตา กราบลาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ากาญจนบุรีขอขอบคุณทุกภาคส่วนยินดีต้อนรับทุกท่านล่องแพเที่ยวเมืองกาญจ์

/PTV/ชสอท./สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ/0885730542-

ผมสมนึก บุญศรี ในนามประธานชมรมสื่อออนไลน์IT ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับท่าน ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคุณนาย นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด ที่ท่านได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.2563 จึงขออนุญาตนำข้อมูลที่ท่านรองชำนาญ ชื่นตา กล่าวในห้องไลน์ข่าวสาร101 ว่าดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 63 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ให้กระผมนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดเวลาสองปีที่ร้อยเอ็ดได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ สองปีที่ผ่านมาหากกระผมทำ หรือพูดสิ่งหนึ่งประการใดไม่ถูกใจท่าน ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากท่านมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเมืองกาญจน์ มีอะไรให้รับใช้หรือติดต่อประสานงาน ติดต่อได้ที่เบอร์ 0614050101(เบอร์ราชการ) หรือ 0818724122,0817056281

นับว่า ท่าน ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดัน การขับเคลื่อนงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่เคารพรักและนับถือของส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ท่านและคุณนายได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ ชาวเมืองร้อยเอ็ดและชาวเมืองกาญจ์ จะได้รู้จักกันได้มากขึ้น ที่สำคัญคือ การนำสิ่งดีดีทั้งสองเมืองช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกันและกัน สร้างงานสร้างรายได้มากขึ้น

10 เมษายน 2533 ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 หมวดทะเบียนราษฏร งานทะเบียน สำนักงานเขตบางกระปิ สังกัดกรมการปกครอง ท่านมาร้อยเอ็ดเมื่อ 23 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (บริหารระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดเมื่อ 2 ก.พ. 2510 จะเกษียณอายุราชการปี 2570 ชาวร้อยเอ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้ง จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

/PTV(PalanchaiTV)/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/สุเทพ ลอยแก้ว-เลขา/0885730542-