ธปท/… ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนภัย!!! จากแบงค์ชาติ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ถ้าเจอ SMS แนบลิงก์ อ้างว่าจากธนาคารเหล่านี้ คิดเลยว่าโดนหลอกแน่ ๆ

ธปท/… ธนาคารแห่งประเทศไทย
เตือนภัย!!! จากแบงค์ชาติ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ถ้าเจอ SMS แนบลิงก์ อ้างว่าจากธนาคารเหล่านี้ คิดเลยว่าโดนหลอกแน่ ๆ

ห้ามคลิกเด็ดขาด ห้าม(X) ห้าม(X) ห้าม(X) รายชื่อธนาคารที่ยกเลิกการแนบลิงก์ทาง SMS ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 66
1.ธนาคารกรุงเทพ/2.ธนาคารกรุงไทย/3.ธนาคารกสิกรไทย/4.ธนาคารไทยพาณิชย์/5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/6.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์/7.ธนาคารออมสิน/8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ้าเจอ SMS แนบลิงก์ อ้างว่าจากธนาคารเหล่านี้ คิดเลยว่าโดนหลอกแน่ ๆ ห้ามคลิก !!!

ในปัจจุบันมีโจรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่องทาง SMS, E-mail และ Social Media ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่เป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญของลูกค้า นำไปสู่การทำธุรกรรมทางการเงินอันก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ที่มา//วันทา ศรีทรา เจ้าหน้าที่ ธปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น