ศรีสะเกษ !! พระครูปลัดภูวนารถธุมมานนโทสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างโดมอเนกประสงค์ราคา 7 ล้านบาท

ศรีสะเกษ !! พระครูปลัดภูวนารถธุมมานนโทสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างโดมอเนกประสงค์ราคา 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่แปลงสาธิตนาข้าวเกษตรอินทรีย์อาสรมศีล บ้านสังกัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พระครูพิศาลพัฒนูโกวิท เจ้าอาวาสวัดสิเรียมพุทธาราม เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน พระครูปลัดภูวนารถธุมมานนโท วัดเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายประสบผล สุภาพ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทสมนตรีตำบลไพรบีง ได้ร่วมกันเป็นประธานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นลงแขกเกี่ยวข้าวสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์มูลค่า 7 ล้านบาท โดยมีนายเชิงชาย พงษ์วัน กำนันตำบลสำโรงพลัน นำพุทธศาสนิกชนขาวบ้านสังกัน อำเภอไพรบึง บ้านติม ตำบลสะเดาใหญ่ อำเกอยุขันธ์ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียน สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ประมาณ 200 คน ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่นาจำนวน 8 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ทั้งนี้เพื่อนำที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะนำไปมอบให้แก่ผู้ต้อยโอกาสทางสังคม และส่วนที่ 2 จะนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ต่อไป

นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทสมนตรีตำบลไพรบีง กล่วว่า ที่นาแปลงนี้เป็นของโยมพ่อของพระครูปลัดภูวนารถรมมานนโท วัดเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นทั้งหมด 9 ไร่ และแบ่งเป็นอาศรมศีล จำนวน 1 ไร่ ทำนา 8 ไร่ ซึ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะนำไปมอบให้แก่ผู้ต้อยโอกาสทางสังคม และส่วนที่ 2 จะนำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินไปสมทบสร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
รองนายกเทสมนตรีตำบลไพรบีง กล่าวต่อไปว่า พระครูปลัดฎวนารถฐมมานนฺโท เกิดที่บ้านติม ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขขันธ์ ด้วยความสำนึกรักบ้านเกิดและโรงเรียนเก่า จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 จำนวน 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง ทำการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์มูลค่าประมาณ 7,000,000 บาท และสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขวิกจำนวน 1 หลัง มีห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ใช้งบประมาณจำนวน 3,000,000 บาทด้วย

************
ข่าว/ภาพ… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ