ทีม(Sky Doctor)การช่วยเหลือเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางอากาศยาน

ทีม(Sky Doctor)การช่วยเหลือเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางอากาศยาน

ที่ม่าฮ่องสอน เมื่อวันที่ 201650 ต.ค. 2565 น.หน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งมาว่า โดยศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดอากาศยาน สนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ชื่อ นายเพชรชาย ยิ่งยศสุข อายุ 21 ปี มีอาการเลือดออกในสมองจากการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

โดย ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 และทีมแพทย์ฉุกเฉิน ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานจาก จุดแวะรับผู้ป่วย สนาม ฮ. ชั่วคราว บก.ฉก.ร.17 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลายทาง สนาม ฮ. ชั่วคราว พล.ร.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยในห้วง เดือนตุลาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ฉก.ร.17