ทหารพราน 32 พร้อมปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริโภคเนื้อสุกรและโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ทหารพราน 32 พร้อมปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริโภคเนื้อสุกรและโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องการบริโภคเนื้อสุกรกับโรค ASF และการป้องกันปราบปรามการนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านโดยไม่ผ่านการตรวจโรคติดต่อทางปศุสัตว์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน