นายอำเภอ สวรรคโลกรวมธารน้ำใจจัดบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

นายอำเภอ สวรรคโลกรวมธารน้ำใจจัดบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

เมื่อเวลา 08.30น.ของวันที่21 เมษายน 2566 ณ.หอประชุมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นาย อนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต. และให้มีการบริจาคโลหิต จากประชาชน ในพื้นที่อำเภอ สวรรคโลก โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาคการบริจาคโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย นำทีมโดย นาง อัจฉราวดี รักษาผลพร้อมคณะทำงาน26 ท่าน พร้อมกับ คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลสวรรคโลก กิ่งกาชาดอำเภอ สวรรคโลก โดยทั้งนี้ ทางฝ่ายอำเภอนำโดย นาย ชัยวัฒน์ประดับเพชร ปลัดอำเภออาวุโส นาง ยุรี ทองหนองกอย ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นาย วิชาญ อิ่มทอง ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานอำเภอได้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตด้วยโดยมีอาหาร น้ำ

เครื่องดื่มไว้บริการประชาชน และ ตั้งเป้าว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ 250คน และจำนวนเลือดน่าจะผ่านการตรวจประมาณจำนวน 200ยูนิต ทั้งนี้ นาย อนุสรณ์ มณีเลิศ ได้ตระหนักเห็นว่าหลังเทศกาลสงกรานต์มามีผู้ประสบอุบัติเหตุ จึงมีความต้องการโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาที่กรุณาบริจาคให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยดังกล่าวในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้วย อนึ่งได้มีประชาชนที่เข้ามาบริจาคโลหิตได้มาลงทะเบียนขอบริจาคดวงตา ด้วยให้กับสภากาชาดไทย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939