แชมป์ เทศบาลนครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ 12รางวัล แชมป์!ร้อยเอ็ดเจ้าภาพรองแชมป์ในงานการประกวดในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (Opportunity Learning) พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานปี 63 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

แชมป์ เทศบาลนครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ 12รางวัล แชมป์!ร้อยเอ็ดเจ้าภาพรองแชมป์ในงานการประกวดในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (Opportunity Learning) พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานปี 63

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เทศบาลนครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล แชมป์! การประกวดในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (Opportunity Learning) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานปีหน้า ด้านร้อยเอ็ดเจ้าภาพได้ 1 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการสนทนาภาษาจีนระดับประเทศ จากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดการงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11” ที่ได้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มาเยือน ทุกคน ที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งได้ร่วมศึกษาทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวร้อยเอ็ด มากมาย ตลอดระยะเวลา 4 วัน รวมถึงการแสดงผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ประชาชนและผู้ปกครองทั่วประเทศ ได้มั่นใจได้ว่าท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และเป็นคนดี มีความหวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นทุกจังหวัด จำนวนกว่า 700 คน การแสดงพิธีปิดงานโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด การมอบธงให้กับเทศบาลนครเชียงรายระหว่างนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กับ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก
ทั้งนี้ ท้องถิ่นที่ได้ แชมป์ รางวัลชนะเลิศในการประกวดในครั้งนี้ คือ เทศบาลนครเชียงราย ได้ รางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 27 รางวัล ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลรอง แชมป์ ลำดับที่ 1 คือ เทศบาลนครภูเก็ต ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลรองแชมป์ อันดับ 2 คือ เทศบาลนครตรัง และเจ้าภาพเทศบาลเมือร้อยเอ็ด ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล รวม 6 รางวัล.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0816082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ