ปกครอง – ปภ. จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 คน

ปกครอง – ปภ. จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 คน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 22 เม.ย. 63 เวลา 14:00 น. นายวีระพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองคาย ออกตรวจเยี่ยมสถานที่ และสังเกตอาการของคนไทยกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Co-vid19 ก่อนกลับไปสู่ครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการกักกันตัว เป็นเวลา14 วัน ณ โรงแรมรอยัลจอมมณี โดยมีมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมเป็นผู้บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Co-vid -19

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ ///////// รายงาน /////////////