ตราด/อําเภอคลองใหญ่ วันอาสาฬหบูชาคึกคัก ชาวไทยและชาวกัมพูชาแห่ทําบุญตักบาตรเข้าวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลกันอย่างคึกคักเป็นจํานวนมาก เนื่องในวันหยุดยาว

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ วันอาสาฬหบูชาคึกคัก ชาวไทยและชาวกัมพูชาแห่ทําบุญตักบาตรเข้าวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลกันอย่างคึกคักเป็นจํานวนมาก เนื่องในวันหยุดยาว

ตราด/ที่วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 07.00 น.โดยมีนางสายใจ สุขจันทร์ อายุ 80 ปี ผู้ถือศิลอายุมากกว่า เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการ ทั้งชาวไทยและกัมพูชา และประชาชนทั่วไป ต่างพาครอบครัวเข้าวัดทําบุญตักบาตร เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและอุทิศส่วนกุศล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดแทบทุกแห่งในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จะมีการทําบุุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวบ้านเขาเรียนกันว่า วันสําคัญนั้นเอง หรือเป็น วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 โดยในวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่ง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการเข้าพรรษาของชาวบ้านจะร่วมกันทําบุญตักบาตร และตามขันข้าวหรือสํารับข้าว สําหรับในวันพรุ่งนี้ พระสงฆ์ก็จะเข้าสู่ช่วงจําพรรษา ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทําบุญที่วัดและตักบาตรของคาวหวาน ใส่สําหรับให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ช่วงสายจะมีการรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นศิริมงคล และช่วงเย็นก็จะมีประเพณีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา ซึ่งตามประวัติเป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะพักประจําอยู่ที่วัดโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกว่า จําพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วนั้น ก็ให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า สัตตาหะ พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฎิบัติสําหรับพระสงฆ์โดยครงละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ช่วงจําพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 คํ่า เดือน 8 เรียกว่า ปุริมพรรษา จนถึง 15 คํ่า เดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ชาวไทยทุกคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฎิบัติการทําบุญในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด โทร 086-1399631