ร้อยเอ็ด/… ยิ่งใหญ่! อลังการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา “ปี62ต.โคก-กก-ม่วง. อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
ยิ่งใหญ่! อลังการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา “ปี62ต.โคก-กก-ม่วง. อ.โพนทอง
*วันนี้ 15 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น. ณ.สนามโรงเรียนโคก-กก-ม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองฯ ผู้ว่าราชการเป็นประธารเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี” 62 มีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง/ พ.ต.ท.อาทิตย์ วนสินธ์ หน.สภ.สว่าง พร้อมพ่อค้าประชาชนชาวตำบลโคก-กก-ม่วง ให้การต้อนรับ.

**สืบเนื่องจาก (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ) เป็นวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อพระภิกษุสงฆฺ์จะได้ใช้แสงสว่างจากเทียนศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นในช่วงฤดูเข้าพรรษาสามเดือน และความเชื่อที่ว่าผู้ใดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน…
***นายสุพจน์ ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของตำบลโคกกกม่วงปีนี้ มี 10 ขบวนแห่ต้นเทียนพร้อมประกอบรำเซิ้งของสาวงามจากชุมชนต่างๆ วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกกม่วงอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระศาสนา สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน