ตราด/คลองใหญ่ พร้อมเปิดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2

ตราด/คลองใหญ่ พร้อมเปิดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2

ตราด/คลองใหญ่ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมนําเครื่องพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และนํารถนํ้าฉีดทําความสะอาดที่บริเวณหน้าโรงเรียนและรอบๆเสาธงโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โดยได้นําเครื่องพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อมาฉีดภายในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมตรีเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกณัฐพงษ์ อํานวยศิลป์ รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณะสุขเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมนําเจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกันนําเครื่องพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อมาฉีดสถานที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตําบคลองใหญ่จำนวน2 แห่ง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการเรียน การสอน ของโรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ที่จะเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ซึ่งทางโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมดไม่น้อย

จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ด้วย คือ ตรวจคัดกรองก่อนเข้าชั้นเรียน / ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ Facg shield ระหว่างปฏิบัติงานหรือเข้าเรียน / ต้องล้างมือบ่อย ๆด้อยน้ำ สบู่ หรือเจลก่อนและหลังปฏิบัติงานหรือเข้าเรียน / ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือการอยู่รวมกันในระยะใกล้ ๆ / ควรหลีกเลี่ยงห้องปรับอากาศ อยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ให้มีประสิทธิภาพ จัดรูปแบบวิธีการสอนให้ถูกต้องที่เหมาะสม เครือข่าย การสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับผู้เรียนในยุคหลังโควิด-19 เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดตารางสอนแบบเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด สำหรับการสอนภายในห้องเรียนด้วย ถึงผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงนี้ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด