เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก( กดหมายเลข 5 )

” เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน ”

” เราคนไทย อยู่ผืนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข ..ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีรู้จักบาปคุณบุญโทษ..เราคนไทยอยู่บนแผ่นดินไทย ทุกคนควรรักและสามัคคี…ประเทศไทย เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ”

น้องๆๆตามแนวชายแดนทุกจังหวัดของประเทศไทยที่อาศัยอยู่ตามป่าลึก , บนดอย คอยทุกท่านไปเยี่ยมเยือนด้วยความไมตรีจิต..ไปแบบบริสุทธิ์ใจ..อย่าสร้างภาพ ทุกท่านจะพบแต่ความสุข เงินไม่สามารถซื้อได้..ความจริงคือความจริง…ทุกท่านลองนั่งสักพัก ปล่อยวางแล้วคิดย้อนหลังว่า ” เราเคยทำอะไรให้กับแผ่นดินไทยที่เราเหยียบย่ำแผ่นดินทุกวันบ้าง ”

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประมวลภาพน้องๆที่อาศัยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก สวนผึ้ง ราชบุรี ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก