นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร / ผอ.รมน.จว.พิจิตร จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาปั่น” โดยปั่นจักรยาน ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามสถานที่ต่างๆ และ แหล่งท่องเที่ยว

201600 ก.พ.62: นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร / ผอ.รมน.จว.พิจิตร จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาปั่น” โดยปั่นจักรยาน ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามสถานที่ต่างๆ และ แหล่งท่องเที่ยว
ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมที่ ต.รังนก และ ต.เนินปอ อ.สามง่าม
ได้เยี่ยมเยียนชุมชน OTOP นวัตวิถี,เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ – มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น ,ประชาชน และสมาชิกชมรมจักรยานในพื้นที่ร่วมปั่นจักรยานประมาณ 200 คน