วัดป่าประชาสามัคคี !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วัดป่าประชาสามัคคี !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี และเลขานุการเจ้าคณะตำบลขุนหาญ กล่าวว่า วัดป่าประชาสามัคคี ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 คณะศิษยานุศิษย์พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล จัดตั้งองค์กฐินที่โดมวัดป่าประชาสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์สามเณร และบวชเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ และวันที่ 25 ตุลาคม 2563

เป็นพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี โดยจะมี พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรี ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักด์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัด ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี โทร.081 9383 586 และร่วมทำบุญได้ ที่ ชื่อบัญชี พระสมพล อินวันนา ธนาคารไทยพานิชย์ หมายเลขบัญชี 0452048676 ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละ ทุกท่านเทอญ

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ