กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร

“กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยรับซื้อลองกองจากเกษตรกร ในพื้นที่บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 300 กิโลกรัม

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งนี้หน่วยได้นำลองกองแจกให้กับกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย ซึ่งสร้างความสุขใจ และอิ่มท้อง รวมถึงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ร่วมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน