ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยและการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการเกิดอุบัติเหตุ

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยและการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการเกิดอุบัติเหตุ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันนี้(20ก.ย.65)เวลา10.00น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกตรวจตูแลความสงบเรียบร้อยและจัดการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวบริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรวมทั้งบริเวณหน้าบึงพลาญชัยในเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการเกิดอุบัติเหตุ

ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวหรือมาทำธุระในบริเวณบึงพลาญชัยและหอโหวตให้จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าลืมล็อกคอรถจักรยานยนต์หรือล็อกประตูรถยนต์ด้วยนะครับ
ด้วยความปราถนาดีจากสภ.เมืองร้อยเอ็ดและภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว