รองเลขาธิการพระราชวัง เปิดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

รองเลขาธิการพระราชวัง เปิดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 1” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 1” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณภายในวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมจิตอาสา โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตามข้อมูลเบื้องต้นของโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศขณะนั้น) เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 (Asia Pacific Orchid Conference) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปัจจุบัน)

ในช่วงระหว่างทอดพระเนตรงาน มีการจัดนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ ได้มีพระราชดำรัสกับศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้(ขณะนั้น) และพลโท แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา (ยศขณะนั้น) ถึงกล้วยไม้ไทย ที่มีความสวยงาม ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ขอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยไว้ จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ขึ้นในครั้งนี้