จิตอาสาพระราชทาน #ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37

#จิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37

“ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัด นศท.จิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ”

”จิตอาสา เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

🚑 🤲🏻🩸 … 👨🏻‍⚕️🏥

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันโท กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัดกำลังพล นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้กับ นางจันทร์สม กันทะเขียว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องการใช้เลือดสำหรับการผ่าตัดด่วนเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้บริจาคโลหิตไป จำนวน 1,750 ซีซี