โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดค่าย English Camp 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ” WAKE YOUR ENGLISH”

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดค่าย English Camp 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ” WAKE YOUR ENGLISH”

วานนี้ (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 08.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ENGLISH CAMP 2019 ” WAKE YOUR ENGLISH” ณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.วิไล จุฑางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า โครงการค่าย English Camp 2019 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้การใช้ภาษาที่สองของนักเรียนกลุ่มป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 จำนวน 162 คน
ในโครงการค่าย English Camp 2019 มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการด้วยภาษาอังกฤษ Warm-up activities กิจกรรมร้องเพลง “Good Morning Song” กิจกรรมทักษะการสื่อสาร Speaking Skills และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่มเกมส์ English Vocabulary Words เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

/////////////////
ภาพ/ข่าว::: ขอขอบพระคุณเครดิต@ก้า วิเศษ นันทะศรี
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว