เจนเจตน์ นอภ.เมืองร้อยเอ็ดนำชาวบ้าน จัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์ ที่ วัดโนนสะอาด สุภาพบุรุษนุ่งผ้าโสร่ง สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของชุมชน /สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เจนเจตน์ นอภ.เมืองร้อยเอ็ดนำชาวบ้าน จัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์ ที่ วัดโนนสะอาด สุภาพบุรุษนุ่งผ้าโสร่ง สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของชุมชน
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อเวลา 07.00 น วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมกับพบปะพูดคุยสอบถามปัญหากับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ตามโครงการกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์ มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ที่ ศาลาการเปรียญวัดโนนสะอาดหมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล ทำบุญตักบาตร นมัสการและสรงน้ำพระนาคปรก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่โบราณ คู่วัดคู่ บ้านโนนสะอาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน สำหรับสุภาพบุรุษนุ่งผ้าโสร่ง สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น ลวดลายสีสันสวยงามวิจิตร บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประชาชนในชุมชน

พร้อมรับวัตถุมงคล ประน้ำพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส หรือ พระอาจารย์ทอง พระเกจิผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ของชาวตำบลขอนแก่น อีกด้วย ซึ่งถือว่าได้ ทำบุญกุศล อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ สุขถึงธรรม และสุขถึงใจ กันถ้วนหน้า

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-ภาพ