จังหวัดร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรีรวม210ครัวเรือน722คน /สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรีรวม210ครัวเรือน722คน

/สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี ที่ โรงเรียนบ้านหนองต่าย ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางมัณฑนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี ร่วมถุงยังชีพในครั้งนี้
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ประสบวาตภัย หลายครั้ง ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชก ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ที่ ตำบลธงธานี ตำบลบึงนคร และธวัชบุรี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 32 ครัวเรือน 98 คน วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.20 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชก ทำให้บ้านเรือนราษฎร คอกสัตว์เลี้ยง ยุ้งข้าว ได้รับความเสียหาย ที่ ตำบลเขวาทุ่ง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 160 ครัวเรือน 560 คน ตำบลราชธานีราชธานี ได้รับความเดือดร้อน 6 ครัวเรือน 22 คน ตำบลบึงนคร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน รวมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จำนวน 199 ครัวเรือน 684 คน

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชก บ้านเรือนราษฎร คอกสัตว์ ยุ้งข้าว และอื่นๆ ความเดือดร้อน จำนวน 3 ครัวเรือน จำนวน 14 คน วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง บ้านเรือนราษฎร ยุ้งข้าว และอื่นๆ ได้รับความเสีย ที่ ตำบลหนองพอก จำนวน 3 ครัวเรือน 16 คน ตำบลนิเวศน์ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11 ครัวเรือน 38 คน

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สำรวจความเสียหายเพื่อจะให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้จิตอาสาทำความสะอาดได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประสบภัยอย่างรุนแรง ขอถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และจากสภากาชาดไทย เพื่อมอบให้เป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-ภาพ