นายกเกษตรชลบุรี โชว์ปลูกต้นกระท้อมก้านแดง ในแปลงสาธิต หนุนเกษตรกรชลบุรี ปลูกกระท่อมมีรายได้เพิ่มตลอดปี

นายกเกษตรชลบุรี โชว์ปลูกต้นกระท้อมก้านแดง ในแปลงสาธิต หนุนเกษตรกรชลบุรี ปลูกกระท่อมมีรายได้เพิ่มตลอดปี

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจ.ชลบุรี เปิดเผยผู้สื่อข่าวว่า สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูก “ต้นกระท่อมก้านแดง” ขยายพันธุ์โดยใช้วิธีเสียบยอดจากตอต้นกระทุ่มนา ในเร็วๆนี้
“ใบกระท่อม”เป็นของดีเมืองไทย เป็นสมุนไพรชั้นยอด สรรพคุณครอบจักรวาล เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของคนไทย ตัวผมในฐานะนายกเกษตรกรชลบุรี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกษตรกรจ.ชลบุรี มีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรตลอดทั้งฤดูกาล จึงได้สั่งต้นกระท่อมก้านแดง แบบเสียบนอด สายพันธุ์จากจ.นครศรีธรรมราช มาทดลองปลูกในแปลงสาธิต เพื่อให้การเกษตรกรจ.ชลบุรี ได้ศึกษาและเรียนรู้ ก่อนนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ว่างภายในแปลงปลูกของเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ประจำอีกทางหนึ่ง
ระยะเวลาการปลูกต้นกระท่อมก้านแดง แบบเสียบยอดนั้น ถ้าปลูกเพื่อใช้เป็นสมุนไพรภายในบ้าน การเก็บใบกระท่อมมาบริโภคจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 – 8 เดือน
แต่ถ้าจะปลูกในเชิงพาณิชย์ เพื่อเก็บใบกระท่อมจำหน่าย จะต้องปลูกจำนวน 50 ต้นขึ้นไปใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 2 ปี จึงจะสามารถเก็บใบกระท่อมก้านแดงนำไปจำหน่ายหรือเพาะขยายพันธุ์ได้ เพราะจะได้ปริมาณใบกระท่อมเพียงพอต่อการจำหน่ายที่ขณะนี้มีราคาขายส่งอยู่กก.ละ400-500 บาท การปลูกต้นกระท่อมเพื่อจำหน่าย จึงเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

สำหรับแปลงสาธิตการปลูกต้นกระท่อมก้านแดง แบบเสียบยอด มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1.5 ไร่ อยู่ภายในแปลงสาธิตพืชไร่ ด้านหลังสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรจ.ชลบุรี ข้างอาคารศูนย์พักคอยกลาง เทศบาลต.หนองชาก-อบต.หนองอิรุณ ม.1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ ขณะนี้ผมได้ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงให้ต้นกระท่อมก้านแดง แตกกิ่งออกใบให้สมบูรณ์และจะติดตั้งระบยการให้น้ำแบบสปิงเกอร์ ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 6 เดือน ก็สามารถเก็บใบกระท่อมมาทำเป็นสมุนไพรใช้ประจำครัวเรือนและเก็บใบไปจำหน่ายได้
#กระท่อมก้านแดง
#ปลูกแล้วรวย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก