พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีเกษจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์มาฆบูชา 2564

พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีเกษจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์มาฆบูชา 2564

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พระครูปลัอดิศักดิ์ วชิร ปญโญ ดร.ประธานมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เลขานุการเจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะและอาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬลงกรณราชวิทยาลัย และนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์มาฆบูชา 2564 โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และดร.เสรี แสงลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์และนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรม จำนวน 42 แห่ง ส่งการแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ทีม ทีมละ 2 คน โดยมีเนื้อหาของการแข่งขัน ประกอบด้วยความรู้พุทธศาสนาในโรงเรียนระดับชั้นไม่เกินประถมศึกษาปีที่6 เรื่องพระพุทธศานาในจังหวัดศรีสะเกษ ความรู้ทั่วไปนักธรรมศึกษาชั้นตรี ทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 2,000บาท

ทีมชนะรางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งรับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท ทีมชนะรางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทุนการศึกษา 600 บาท จากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2564 วันมาฆะบูชาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ที่วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ จึงเชิญชวนพุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพนธ์ 2564 วันมาฆะบูชาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษด้วย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ