กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 10 มิ.ย.62 , 0900 กองทัพภาคที่ 3 โดย พล.ร.4 ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียน ฯ ณ ร.ร.สิริแก้วเจริญ บ.หนองปืนแตก ม.3 ต.หนองแม่แตง ฯ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ , คณะครู/นักเรียน , ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ม.2 , 3 ต.หนองแม่แตง ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย