ปิดป่าสร้างแนวกันไฟป่าบ้านหนองเบี้ยจุดอันตรายเผาทุกปี

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
200262_ปิดป่าสร้างแนวกันไฟป่าบ้านหนองเบี้ยจุดอันตรายเผาทุกปี
20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 นนโยบายของทางจังหวัดเชียงใหม่ขอร้องประชาชนร่วมมือกันไม่เผาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาทำการเปิดงานนำประชาชนในหมู่บ้านและกลุ่มจิตอาสา ได้นำอุปกรณ์ร่วมทำการสร้างแนวกันไฟป่า และได้ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันงดการเผาในที่โล่ง ในป่า และช่วยบอกพี่น้องญาติให้งดการเผาตั้งแต่วันนี้ ซึ่งอาจจะก่อนกำหนดเพราะว่าในพื้นที่เริ่งส่งผล หมอกควัน และละอองเศษวัสดุที่เผาเริ่มตกลงมาและเริ่มหนาแน่นมากขึ้น ประชาชนบ้านหนองเบี้ยจำนวนกว่า 250 คน ทหารกองกำลังผาเมือง

ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเชียงดาว-ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาสารักษาดินแดนไชยปราการ ตำรวจภูธรไชยปราการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้เดินขึ้นเขาเพื่อทำการกวาดเก็บวัสดุเชื้อไฟ จัดทำแนวป้องกันไฟป่ารุกรามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน และสวนเกษตร ในการจัดทำแนวกันไฟป่านั้นได้จัดรอบหมู่บ้านระยะทาวยาวกว่า5กิโลเมตร ได้จัดทำเป็นสองแนวเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่ ปีที่ผ่านมานั้นได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลายรอบและทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และยังทำให้ต้นไม้ต้นเล็กตายไปจำนวนมาก ปีนี้อาจจะได้รับการร่วมมือจากประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีรางวัลสำหรับผู้แจ้งและจับผู้ก่อเหตุเผ่าป่า 5,000 บาท