พะเยาสภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เพิ่มขึ้น ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควัน มีผลต่อสุขภาพ

พะเยาสภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เพิ่มขึ้น ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควัน มีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศของจังหวัดพะเยา พบว่า ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกควันขาวโพลนปกคลุมไปทั่วบริเวณ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ค่า AQI ค่า129 คุณภาพอากาศให้เกิด ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยังจังหวัดเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับมาตรการและป้องกันการ นาย ณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรได้นำการประกาศห้ามเผา และไม่ให้มีการเผา ช่วง 60 วันอันตราย น้องกลับมอบหมายให้ นายอำเภอ ทุกอำเภอ พร้อมด้วย สำนักงานป่าไม้ สำนักงานป้องกันไฟป่า มีแต่ละพื้นที่ออกทำการ ทำแนวป้องกันไฟป่าพร้อมกับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ทำการเผา ลักลอบเผา โดยเด็ดขาดในช่วง 60 วันอันตรายหรือช่วงตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ภ15 เมษายน 2562

 

สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าวันนี้พบว่าท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกควัน ขาวโพลนปกคลุมไปทั่ว ไปทั่วบริเวณ อยู่ในช่วงเช้าสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าว
ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรงดออกที่โล่งแจ้ง