พะเยา…ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ นำ ข้าราชการ ประชาชน นิสิตนักศึกษา ม.พะเยา พร้อมใจร่วมขบวนแห่เรือสุดอลังการ ล่องกว๊านพะเยา “ตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง ถวายพระเจ้าตนหลวง ในวันมาฆบูชา”

พะเยา…ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ นำ ข้าราชการ ประชาชน นิสิตนักศึกษา ม.พะเยา พร้อมใจร่วมขบวนแห่เรือสุดอลังการ ล่องกว๊านพะเยา “ตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง ถวายพระเจ้าตนหลวง ในวันมาฆบูชา”

 

วันที่ 19 ก.พ.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ รองผู้ว่าราการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนักศึกษา ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ หนึ่งในไฮไลต์งาน กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาปีนี้ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ล้านนา นำประเพณีตานข้าวใหม่ของท้องถิ่นภาคเหนือมาสรรค์สร้างใหม่ เชื่อมโยงทรัพยากรสำคัญของจังหวัดพะเยา คือ กว๊านพะเยา และพระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ วัดศรีโคมคำ พระวิหารหลวง ริมกว๊านพะเยา ที่เคารพบูชาของชาวล้านนา และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาโดยมีการจัดขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ ที่มีทั้งขบวนเรือถวายหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีล ข้าวทิพย์ ข้าวหลาม น้ำอ้อย ข้าวต้ม และข้าวหมอ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามแบบโบราณล้านนา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปตามร่องน้ำแม่อิงกว๊านพะเยา มุ่งหน้าไปขึ้นท่าน้ำวัดศรีโคมคำ เพื่อถวายข้าวทิพย์ และเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ทั้งนี้ ตามประเพณีของชาวล้านนา ในวันเพ็ญเดือน 4 หรือวันเป็งเดือน 4 ของต้นฤดูหนาว หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ก่อนที่จะกินข้าวใหม่ จะต้องนำข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าก่อน เพื่อทำให้มีข้าวกินตลอดปี ซึ่งข้าวที่ถวายจะเป็นข้าวจี่ (เผา) หรือข้าวหลาม ที่พร้อมฉันได้ทันที โดยการนำไปจี่ (เผา) ที่กองไฟไว้บริเวณหน้าโบสถ์ และหลังโบสถ์ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่พระสงฆ์ และพระพุทธเจ้า ในวันที่อากาศหนาวเย็น